TÍN DỤNG THỜI VỤ

1. Mục đích hướng tới của sản phẩm:

Thành viên đang vay vốn đầu tư phát triển có lịch sử hoàn trả tốt được vay thêm vốn thời vụ, giúp thành viên có thêm nguồn vốn mua vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

2. Lợi ích của sản phẩm:

  • Hình thức vay: Tín chấp
  • Thủ tục vay: Thành viên nhận đơn vay và hợp đồng kiêm khế ược nhận nợ tại nhà cụm trưởng, điền các thông tin theo mẫu đơn.
  • Mức vay: Từ 1.000.000vnđ đến 2.000.000vnđ
  • Thời hạn vay: 5 tháng.
  • Lãi suất: lãi suất linh hoạt, thu lãi, phí ngay khi phát vốn.
  • Cách hoàn trả gốc vốn vay: Hoàn trả gốc một lần sau 5 tháng.