TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN

Thành viên sẽ trải qua các vòng vay, vay từ vòng vốn thấp đến các vòng vốn cao. Giải ngân vốn vay tại nơi ở của thành viên hoặc tại điểm giao dịch trong khu dân cư nơi thành viên sinh sống, vào ngày cố định trong tháng.

1. Mục đích hướng tới của sản phẩm:

Giúp cho thành viên có thêm nguồn vốn lưu động trong kinh doanh, vốn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi và vốn mua các vật dụng cần thiết và phương tiền đi lại, sửa chữa nhà và đầu tư cho con đi học.

2. Lợi ích của sản phẩm:

 • Hình thức vay: Tín chấp
 • Thủ tục vay: Thành viên nhận đơn vay và hợp đồng kiêm khế ược nhận nợ tại nhà cụm trưởng, điền các thông tin theo mẫu đơn.
 • Mức vay: Vay từ vòng vốn nhỏ đến vòng vốn lớn.
  • Vòng 1 từ 3.000.000vnđ đến 15.000.000vnđ.
  • Vòng 2 từ 18.000.000vnđ đến 21.000.000vnđ.
  • Vòng 3 từ 24.000.000vnđ.
  • Vòng 4 từ 27.000.000vnđ.
  • Vòng 5 từ 30.000.000vnđ.
  • Tối đa 50.000.000vnđ
 • Thời hạn vay: 12 tháng.
 • Lãi suất (tính theo dư nợ ban đầu): lãi suất linh hoạt được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Phí vốn vay được quy định cụ thể cho từng mức vốn.
 • Cách hoàn trả gốc, lãi vốn vay: Hoàn trả gốc và lãi vào ngày cố định hằng tháng