SẢN PHẨM TÍN DỤNG

Trao niềm tin-Tạo động lực” thông qua việc cung cấp các gói vay từ nhỏ đến lớn, không đỏi hỏi thế chấp tài sản. Gói vay được chia nhỏ và trả dần đều hằng tháng, với cách trả đều hằng tháng đã tạo động lực cho thành viên tìm kiếm việc làm tạo thu nhập để trả gốc lãi vốn vay, giúp cho thành viên không bị ngủ quên trên khoản nợ.

Thành viên tham gia chương trình sẽ trải qua các vòng vay từ thấp đến cao

Thủ tục vay đơn gia, thành viên nhận đơn vay và hợp đồng kiêm khế ược nhận nợ tại nhà cụm trưởng, điền các thông tin theo mẫu đơn.

Lãi suất (tính theo dư nợ ban đầu): Lãi suất linh hoạt được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Thời gian vay 12 tháng, hoàn trả gốc và lãi vào ngày cố định hằng tháng.