TIẾT KIỆM TỰ NGUYỆN

1. Tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn:

Thành viên gửi tiết kiệm THEO VỐN VAY và tiết kiệm QUY ĐỊNH nếu còn dư tiền hoặc có nhu cầu gửi thêm thì chuyển sang gửi tiết kiệm TỰ NGUYỆN không kỳ hạn

  • Kỳ hạn gửi: Gửi cùng với lịch thu tiền kỳ hằng tháng.
  • Mức gửi: Theo khả năng và nhu cầu của thành viên.
  • Lãi suất: lãi suất linh hoạt, lãi cộng vào gốc tính cho tháng tiếp theo.
  • Cách chi trả: Chi trả vào ngày phát vốn, Thành viên có nhu cầu rút tiền tiết kiệm thì làm đơn xin rút nộp cho cụm trưởng, thành viên có thể rút một phần tiền tiết kiệm tự nguyện.

2. Tiết kiệm tự nguyện có kỳ hạn:

  • Kỳ hạn gửi: Tối thiểu 12 tháng.
  • Mức gửi: Tối thiểu 50.000.000vnđ/lần gửi.
  • Lãi suất: Theo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn có hiệu lực hiện hành tại thời điểm gửi và được cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
  • Cách chi trả: Chi trả gốc và lãi một lần vào ngày đáo hạn, nếu đến hạn mà thành viên không thông báo cho kỳ hạn tiếp theo thì tự đồng chuyển về tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn và lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn.

3. Thủ tục đăng ký rút:

  • Đơn xin rút tiền tiết kiệm (theo mẫu)
  • Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân.