TIẾT KIỆM QUY ĐỊNH VỚI THÀNH VIÊN KHÔNG VAY VỐN

Cung cấp dịch vụ nhận tiền tiết kiệm của thành viên tại nơi ở hoặc tại điểm giao dịch trong khu dân cư nơi thành viên sinh sống, vào ngày cố định trong tháng trùng với lịch thu gốc, thu lãi hằng tháng

1. Mục đích hướng tới của sản phẩm:

Bằng việc lặp đi lặp lại định kỳ hằng tháng từ đó tạo ý thức, thói quen, văn hóa tiết kiệm và tiết kiệm tiền trước khi chi tiêu, góp phần tích lũy, gây dựng tài sản. Là nguồn dự phòng giảm thiểu rủi ro trong cuộc của thành viên.

2. Lợi ích của sản phẩm:

 • Được tất toán trước hạn toàn bộ khi có nhu cầu.
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp.
 • Được lựa chọn phương thức thanh toán chuyển khoản/tiền mặt.
 • Bảo mật thông tin khách hàng và tiền gửi.
 • Có thể ủy quyền cho người khác rút tiền tiết kiệm.

3. Đặc tính sản phẩm:

 • Đồng tiền gửi: đồng Việt Nam (VND).
 • Số tiền gửi quy định: 50.000 đồng/tháng
 • Kỳ hạn: không kỳ hạn,
 • Lãi suất: lãi suất linh hoạt, lãi được cộng vào gốc tính cho tháng tiếp theo.
 • Hình thức chi trả: Chi trả vào ngày phát vốn, Thành viên có nhu cầu rút tiền tiết kiệm, làm đơn xin rút nộp cho cụm trưởng. Trường hợp rút toàn bộ tiết kiệm khi thành viên xin ra khỏi chương trình hoặc có thể rút một phần tiền tiết kiệm.

4. Thủ tục đăng ký rút:

 • Đơn xin rút tiền tiết kiệm (theo mẫu)
 • Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân.