TIẾT KIỆM BẮT BUỘC THEO KHOẢN VAY

Cung cấp dịch vụ nhận tiền tiết kiểm của thành viên tại nơi ở hoặc tại điểm giao dịch trong khu dân cư nơi thành viên sinh sống, vào ngày cố định trong tháng trùng với ngày thu gốc, thu lãi vốn vay hằng tháng

1. Mục đích hướng tới của sản phẩm:

Bằng việc lặp đi lặp lại định kỳ hằng tháng từ đó tạo ý thức, thói quen, văn hóa tiết kiệm và tiết kiệm tiền trước khi chi tiêu, góp phần tích lũy, gây dựng tài sản, là nguồn dự phòng giảm thiểu rủi ro trong cuộc của thành viên.

2. Lợi ích của sản phẩm:

  • Kỳ hạn gửi: Gửi cùng với lịch thu tiền kỳ hằng tháng.
  • Mức gửi: Theo biểu trong đơn xin vay vốn.
  • Lãi suất: lãi suất linh hoạt, lãi cộng vào gốc tính cho tháng tiếp theo.
  • Cách chi trả: Thành viên nhận lại toàn bộ tiền tiết kiệm bao gồm tiền gốc và lãi sau khi đã tất toán khoản vay, trong khi còn dự nợ vốn vay thành viên không được rút tiền tiết kiệm. Trường hợp thành viên đã tất toán mà chưa có nhu cầu vay vòng tiếp và không rút tiền tiết kiệm thì mỗi tháng sẽ gửi tiếp 50.000vnđ/tháng