CÁC SẢN PHẨM TIẾT KIỆM

Tiết kiệm, là một khoản ưu tiên được để ra trước khi tiêu dùng và được cất giữa vào nơi AN TOÀN có sinh lời.

Tiết kiệm nhằm mục đích tạo dựng ý thức, thói quen lập kế hoạch chi tiêu phù hợp và tiết kiệm cho cuộc sống và trong gia đình

Mọi thành viên tham ra chương trình Tiết kiệm-tín dụng đều phải gửi tiết kiệm thường xuyên hằng tháng.