Tăng cường khả năng thích ứng thông qua tiếp cận thông tin khí hậu

(InfoAct)

Việt Nam là một trong những nước chịu tác động mạnh nhất từ biến đổi khí hậu và thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. Trong hoàn cảnh đó, người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa – đặc biệt là phụ nữ – bị ảnh hưởng nhiều nhất. Người nông dân ngày càng nhận thức rõ hơn rằng những thay đổi về thời tiết khiến sinh kế của họ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ thiếu năng lực, công cụ để tìm hiểu và diễn giải thông tin khí hậu một cách hiệu quả, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng khả năng phục hồi. Họ cũng không tiếp cận được những nguồn lực và cơ chế bảo trợ xã hội để đương đầu với các cú sốc khí hậu. Do sống phụ thuộc vào nông nghiệp nên người nghèo gặp vô vàn trở ngại trong việc cải thiện thu nhập còn người cận nghèo lại dễ tụt xuống dưới ngưỡng nghèo hơn.

Thông qua dự án InfoAct, CARE góp phần tăng cường sinh kế khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của người dân tộc thiểu số nghèo nhờ cải thiện việc tiếp cận sử dụng thông tin khí hậu cùng các nguồn lực khác như bảo hiểm.

KẾT QUẢ CHÍNH

Người tham gia gián tiếp và trực tiếp

~10.000 nông dân dân tộc thiểu số Chính quyền địa phương Các nhà cung cấp dịch vụ

Địa bàn Tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

Đối tác đồng triển khai

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Lai Châu Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu

Thời gian, ngân sách và nhà tài trợ

5/2018-4/2021

1,5 triệu Euro Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ)