TƯ VẤN  VÀ ĐÀO TẠO  

Tư vấn:

  • Tư vấn cho các hộ tiềm năng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xây dựng, tôn tạo các sản phẩm phụ vụ du khách
  • Tư vấn, hỗ trợ bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số phục vụ phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số tham gia phát triển du lịch.

Đào tạo nâng cao năng lực:

  • Với phương pháp: Đào tạo – Huấn luyện – Kèm cặp – Giám sát – Đánh giá – Bồi dưỡng – Đánh giá, sẽ từng bước giúp thay đổi thái độ hành vi về làm du lịch
  • Ký năng giao tiếp
  • Kỹ năng buồng phòng
  • Nấu ăn & ẩm thực
  • Quản lý Homestay
  • Thuyết minh
  • Văn hóa văn nghệ truyền thống