CONNECT & SALE TOUR 

Trên cơ sở các sản phẩm của mỗi cộng đồng, dân tộc, CCD kết nối các sản phẩm thành các Tour tuyến du lịch và quảng bá sản phẩm nhằm thu hút du khách đến trải nghiệm.

CCD hỗ trợ và đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch cộng đồng đến với du khách trong nước và quốc tế, tăng cường tổ chức đoàn khảo sát giới thiệu sản phẩm cho các công ty lữ hành, tăng cường quảng bá du lịch cộng đồng trên các báo, tạp chí, truyền hình, giới thiệu qua các trang mạng xã hội.

Liên kết với các công ty lữ hành để quảng bá sản phẩm, thu hút du khách đến trải nghiệm, từ đó tạo nguồn thu nhập, cải thiện điều kiện kinh tế cộng đồng.